In media

Een omgekeerd chronologische – en onvolledige – lijst met nieuwsberichten die op Willem Arondéus betrekking hebben. Waar mogelijk is een link of een afbeelding toegevoegd. Notering volgens Chicago Manual of Style.

 • Omroep Flevoland, “25 Dingen die je moet weten over Urk: het interbellum” (versie 16 augustus 2019). (link)
 • “Provincie Noord-Holland krijgt uniek portret van verzetsheld Arondéus”, Haarlems Weekblad, 4 mei 2019. (link)
 • Friedman, C. “Het tragische lot van een homoseksuele held”, Trouw, 6 september 2003. (link)
 • Blokker, J. “Een homoseksuele held”, De Volkskrant, 12 juli 2003. (link)
 • Schreuders, G. “Altijd die tweespalt tussen erotiek en arbeid”, NRC, 11 juli 2003. (link)
 • “Willem Arondéus. †”, De vrije kunstenaar: waarin opgenomen de ‘Brandarisbrief’: religieus en politiek onafhankelijk orgaan voor de Nederlandsche kunstenaar, 15 augustus 1943. (afbeelding)
 • Bois, J.H. de, “W. Arondéus. Figuren en Problemen der monumentale schilderkunst in Nederland. Amsterdam. Wereldbibliotheek.”, Haarlem’s dagblad, 17 januari 1942.
 • “Tijdschriften”, Algemeen Handelsblad, 10 maart 1939.
 • “Tijdschriften”, Algemeen Handelsblad, 4 augustus 1939.
 • “Kroniek: 764 Kunst en Letteren HET UILENHUIS Een merkwaardig boek van W. Arondéus in de Eerstelingen-serie der N.V. Kosmos Amsterdam”, Dagblad van het Noorden, 22 juli 1938.
 • “Kunstzaal Everts. Willem Arondéus”, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 mei 1924. (afbeelding)
 • “Schenking voor het nieuwe stadhuis”, Voorwaarts, 7 november 1923. (afbeelding)
 • “Geschenk voor het stadhuis”, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 november 1923. (afbeelding)
 • “De tentoonstelling te Kopenhagen”, Het Vaderland, 7 juni 1922.