Afzijdige Strofen wil de bijzondere geschiedenis van het leven van Willem Arondéus vertellen. Het leven van de kunstenaar en verzetsstrijder Willem Arondéus is er een vol hartstocht, eenzaamheid en uiteindelijk heroïek.

Als kunstenaar komt Arondéus al snel in aanraking met onder anderen Adriaan Roland Holst en Martinus Nijhoff. Hoewel hij in opdracht meerdere wandschilderingen, gravures en pentekeningen vervaardigt, leeft Arondéus op de rand van armoede. Zijn eenzaamheid en verlangen naar liefde maken bovendien dat het werken hem belemmerd wordt.

Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, schittert Arondéus echter in een heldenrol. Met Gerrit van der Veen pleegt hij een aanslag op het Bevolkingsregister te Amsterdam. Willem Arondéus wordt opgepakt en gefusilleerd. Vlak voor zijn executie sprak hij: “Zeg de mensen dat homoseksuelen niet per definitie zwakkelingen zijn.”

Het is zijn homoseksualiteit waardoor Arondéus na de oorlog de geschiedenis uit wordt geschreven. Deze website wil recht doen aan Willem Arondéus: zijn werk, zijn verzetsdaad en zijn leven.


Deze website is momenteel nog in ontwikkeling. De intentie is om deze plaats uit te laten groeien tot een digitaal monument voor Willem Arondéus.